viskositet

Viskositeten hos ett smältlim är viktigt för bearbetning med appliceringsanordningar. Det påverkar också den heta klibbningen av ett smältlim och dess förmåga att fylla luckor eller inte pressas ut.

Smältlimens viskositet bestäms med användning av en roterande skjuvviskosimeter tillsammans med en temperaturstyrd värmeenhet. Smältlimens viskositet beror på deras temperatur. Viskositeten är lägre vid högre temperaturer.

Viskositetsmätning

Standard smältlim med olika viskositeter