viskositet

Viskositeten til et smeltelim er viktig for behandling med påføringsinnretninger. Det påvirker også den varme klebingen til et smeltelim og evnen til å fylle hull eller ikke presses ut.

Viskositeten til smeltelim bestemmes ved bruk av et roterende skjærviskosimeter i forbindelse med en temperaturstyrt varmeenhet. Viskositeten til smeltelim avhenger av temperaturen. Viskositeten er lavere ved høyere temperaturer.

Viskositetsmåling

Standard smeltelim med forskjellige viskositeter