Vad är hot melt?

Hotmelt består av en smältbar plast, de mest kända är termoplasterna, som ofta säljs som granulat, dessa kan vara pärlor och granulat. Det finns också 200 liters smältkärl, t.ex. för PSA-smältlim, som också säljs i block på ca 1 kg, andra, ovanliga förpackningsformer är möjliga.

Smältlimet skapar en snabb anslutning genom snabb kylning. Hotmelts appliceras vanligtvis vid 160 grader Celsius. Smältlim innehåller inga lösningsmedel.

Det finns också värmehärdande smältlim, dessa är vanligtvis reaktiva polyuretaner. Dessa PUR hotmelts är förpackade i lufttäta behållare, vanligtvis 200 liters fat. Efter applicering och kylning börjar en tvärbindningsprocess, som med en vanlig smälta, vilket säkerställer större sammanhållning och vidhäftning av limet.

Olika smältlim