viskositeetti

Kuumasulateliiman viskositeetti on tärkeä käsiteltäessä levityslaitteilla. Se vaikuttaa myös sulateliiman kuumakiinnitykseen ja sen kykyyn täyttää aukot tai olla puristumatta.

Kuumasulateliimojen viskositeetti määritetään käyttämällä pyörivää leikkausviskosimetriä yhdessä lämpötilasäädettävän lämmityslaitteen kanssa. Kuumasulateliimojen viskositeetti riippuu niiden lämpötilasta. Viskositeetti on alhaisempi korkeissa lämpötiloissa.

Viskositeetin mittaus

Tavalliset sulateliimat, joiden viskositeetti on erilainen