viskositet

Viskositeten af et smelteklæbemiddel er vigtig ved behandling med påføringsindretninger. Det påvirker også den varme klæbning af et smeltelim og dets evne til at fylde huller eller ikke blive klemt ud.

Smelteklæbemidlers viskositet bestemmes ved hjælp af et roterende forskydningsviskometer i forbindelse med en temperaturstyret varmeenhed. Viskositeten af smeltelim afhænger af deres temperatur. Viskositeten er lavere ved højere temperaturer.

Viskositetsmåling

Standard smeltelim med forskellige viskositeter