lepkość

Lepkość kleju termotopliwego jest ważna dla przetwarzania za pomocą urządzeń do nakładania. Wpływa również na przyczepność na gorąco kleju termotopliwego i jego zdolność do wypełniania szczelin lub niewyciskania.

Lepkość klejów termotopliwych określa się za pomocą obrotowego wiskozymetru ścinającego w połączeniu z urządzeniem grzewczym z regulacją temperatury. Lepkość klejów termotopliwych zależy od ich temperatury. Lepkość jest niższa w wyższych temperaturach.

Pomiar lepkości

Standardowe kleje topliwe o różnych lepkościach