viskozita

Viskozita tavného lepidla je důležitá pro zpracování aplikačními zařízeními. Ovlivňuje také lepivost tavného lepidla za tepla a jeho schopnost vyplnit mezery nebo nebýt vytlačena.

Viskozita tavných lepidel se stanoví pomocí rotačního smykového viskozimetru ve spojení s topnou jednotkou s regulovanou teplotou. Viskozita tavných lepidel závisí na jejich teplotě. Při vyšších teplotách je viskozita nižší.

Měření viskozity

Standardní tavná lepidla s různými viskozitami