vad är smältlim tillverkad av?

Smältlim kräver en delikat balans mellan formuleringskomponenter, men nyckelelementen i ett typiskt förpackningssmältlim är:

  • Polymerer (ger styrka och flexibilitet)
  • Hartser (ger vätnings- och vidhäftningsegenskaper)
  • Vaxar (reglerar viskositet och öppen tid / härdningshastighet).

Vid en Tryckkänsligt smältlim (HMPSA) ett mjukningsmedel ingår vanligtvis för att underlätta elasticitet och reglera viskositeten.

olika smältlim

EVA, polyolefin, PSA

Det finns olika typer av smältlim som EVA (Etenvinylacetat) för allmän bindning, Polyolefin för plast som är svår att limma och det modernare förpackningen smältlim - metallocen (mPO) för hög hållfasthet i mindre kvantiteter, men vi täcker de olika smältformuleringarna i en separat artikel