z čeho jsou tavná lepidla vyrobena?

Tavná lepidla vyžadují jemnou rovnováhu složek složení, ale klíčové prvky typického tavného lepidla na balení jsou:

  • Polymery (poskytuje pevnost a pružnost)
  • Pryskyřice (poskytuje smáčecí a lepicí vlastnosti)
  • Vosky (řídí viskozitu a dobu vytvrzení / rychlost vytvrzování).

V a Tavné lepidlo citlivé na tlak (HMPSA) obvykle je součástí plastifikátoru, který podporuje pružnost a řídí viskozitu.

různá tavná lepidla

EVA, polyolefin, PSA

Existují různé typy tavných lepidel EVA (Ethylenvinylacetát) pro obecné lepení, Polyolefin pro těžko lepitelné plasty a modernější balení tavného lepidla - metalocen (mPO) pro vysokou pevnost v menším množství, ale různým formulacím za tepla se budeme věnovat v samostatném článku