Stabilizace palety protiskluzovým lepidlem


Tradiční způsob stabilizace palet, např. B. s lepenkovými mezivrstvami a plastovou fólií je zastaralá a nežádoucí. Spousta materiálu se po vybalení vyhodí a je to odpad! To vše znečišťuje životní prostředí a je drahé.

Stabilizace palet pomocí AntiSlip Hot Melt kombinuje stávající procesy. Použitím této metody je možné drasticky snížit potřebu balit palety igelitem nebo se v závislosti na hmotnosti krabic zcela obejít.

S AntiSlip Hot Melt se proužky nebo spirály horkého lepidla nanášejí přímo na balicí jednotku, např. B. aplikovány vnější boxy. Tím je zajištěno, že jsou zařízení pevně uchycena, ale lze je také snadno vyjmout, aniž by došlo k roztržení krabic.

Pokud je to nutné, lze kolem něj dát 1 vrstvu filmu, pokud vůbec, je to stále snížení požadované fólie o 80%ige!