Pallstabilisering med halkskydd


Den traditionella metoden för stabilisering av pallar, t.ex. B. med kartongskikt och plastfilm är föråldrad och oönskad. Mycket material kastas efter uppackning och är avfall! Allt detta förorenar miljön och är dyrt.

Pallstabilisering med AntiSlip Hot Melt kombinerar befintliga processer. Genom att använda denna metod är det möjligt att drastiskt minska behovet av att linda in pallar med plastfolie eller, beroende på lådans vikt, att göra helt utan det.

Med AntiSlip Hot Melt appliceras remsor eller spiraler av hett lim direkt på förpackningsenheten, t.ex. B. applicerade yttre lådor. Detta säkerställer att enheterna sitter fast ordentligt, men kan också enkelt tas bort utan att riva lådorna.

Om det behövs kan ett lager film läggas runt det, om det alls är, är det fortfarande en 80%ige minskning av den önskade filmen!