Napięcie powierzchniowe

Umożliwia nam to określenie napięcia powierzchniowego dla podłoży powlekanych, laminowanych i plastikowych, takich jak PET/PE. Powierzchnie te można poddać obróbce koronowej lub plazmowej, ale jeden z naszych rozwiązujących problemy klejów topliwych lub klejów na bazie wody może również łączyć bez obróbki powierzchni.

Zmierz napięcie powierzchniowe podłoży powlekanych, laminowanych i plastikowych, takich jak PET/PE.
Kleje termotopliwe do powierzchni o niskim napięciu powierzchniowym