Povrchové napětí

To nám umožňuje určit povrchové napětí pro potažené, laminované a plastové podklady, jako je PET / PE. Tyto povrchy mohou být ošetřeny koronou nebo plazmou, ale jedno z našich tavných lepidel nebo lepidel na vodní bázi lze také lepit bez povrchové úpravy.

Změřte povrchové napětí pro potažené, laminované a plastové podklady, jako je PET / PE.
Tavná lepidla pro povrchy s nízkým povrchovým napětím