Hva er vedheft?


Skrelladhesjon er kraften som måles for å fjerne teip fra et standardsubstrat, for eksempel et ark. B. for å fjerne stål.

Strimler av underlag, vanligvis plast, kuttes 1 tommer brede og 12 tommer lange. Skalletesten måles i en vinkel på 180 ° med en skrellstyrketester (strekkfasthetstester)

Skrell vedheft
Skrell vedheft
Adhesjonstest