Smältpunkt

Smältlim smälter vid relativt höga temperaturer i genomsnitt cirka 100 ° C; det bearbetas vanligtvis vid temperaturer på cirka 160 ° C. Smältpunkten bestäms vanligtvis med Ring & Ball-metoden, där en stålkula tappas genom en smälthäftande film i ett oljebad när temperaturen stiger. Temperaturen vid vilken kulan vidrör metallplattan under bestäms som smältpunkten.

Smältpunktstest av smältlim

Smältpunkt eller smältområde

Vissa smälter har ett kort smältområde, stålkulan z. B. sjunker något vid 100 ° C och har redan sjunkit helt vid 101 ° C. Andra smältlim kan ha ett långt smältintervall som börjar vid 70 ° C men sjunker bara helt vid 120 ° C.

Hotmelts med olika smältpunkter

Olika smältlim finns tillgängliga

Det finns många olika smältlim, både PSA tryckkänsliga heta smältmedel och granulära smältlim. Smältpunkterna ligger i allmänhet mellan 50 ° C och 160 ° C.