Bod tání

Tavné lepidlo taje při relativně vysokých teplotách v průměru přibližně 100 ° C; obvykle se zpracovává při teplotách přibližně 160 ° C. Teplota tání se obvykle stanoví metodou Ring & Ball, při které se ocelová kulička při stoupající teplotě propadává tavnou lepicí fólií v olejové lázni. Teplota, při které se koule dotýká kovové desky pod ní, je určena jako teplota tání.

Zkouška bodu tání tavného lepidla

Bod tání nebo rozsah tání

Některé taveniny mají krátký rozsah tavení, ocelová koule z. B. mírně klesá při 100 ° C a již zcela klesl při 101 ° C. Jiná tavná lepidla mohou mít dlouhý rozsah tání, který začíná při 70 ° C, ale při 120 ° C klesá úplně.

Tavné taveniny s různými body tání

K dispozici jsou různá tavná lepidla

Existuje mnoho různých tavných lepidel, jak PSA na tlak citlivá tavná lepidla, tak granulovaná tavná lepidla. Teploty tání jsou obvykle mezi 50 ° C a 160 ° C.