Reaktiva smältlim

PUR-smältlim är reaktiva smältlim baserat på polyuretan. En ren hotmelt kombinerar egenskapen hos en hotmelt (snabb limning efter kylning) med den strukturella, permanenta anslutningen av PUR, ett vanligt råmaterial för bland annat lim i byggsektorn.

Precis som konventionella PUR-lim reagerar PUR-smältlim även med fukt från omgivningen. PUR-smältlim är typiskt "ett och ett halvt". PUR hotmelts bör därför förses med en lufttät förpackning.

PUR heta metaller används ofta inom trä-, bygg- och möbelindustrin samt inom textil- och bilindustrin.