POLYOLEFIN smältlim

Ursprungligen är EVA det mest använda råmaterialet för de välkända smältlimen. Idag ses ofta polyolefin som framtidens baspolymer för de flesta smältlim, till exempel inom förpacknings- och träindustrin. Ibland talar vi också om metallocen-smältlim. Uttrycket metallocen har mer att göra med tillverkningsprocessen för en polyolefin. Ett smältlim kan därför baseras på en polyolefin som framställdes med hjälp av metallocen.

Fördelar med smältlim av polyolefin

Jämfört med EVA-råmaterialet har polyolefinen bättre termisk stabilitet, bättre temperaturområde (motstånd) och bättre bindningsyta. Öppetiden för ett smältlim baserat på polyolefin ger också ibland möjlighet att användas som ett alternativ till tryckkänsliga smältlim för monteringsapplikationer.